ייצוגית נגד כלל ביטוח: הנפיקה פוליסת ביטוח בריאות אגב רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ללא הסכמה

ייצוגית נגד כלל ביטוח: הנפיקה פוליסת ביטוח בריאות אגב רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ללא הסכמה

בבקשה נאמר, כי מבירור עם מוקד שירות הלקוחות של כלל ביטוח נודע למבקשות לראשונה כי הן מבוטחות בביטוח תאונות אישיות עד גיל 80, כאשר ביטוח זה לא נדרש להן בעת שהותן בחו"ל ומהווה בחלקו כפל ביטוח לתקופה זו

רוצים להמשיך לקרוא?