בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח: לא שילמה את מלוא עמלת הצבירה בפוליסות פרופיל הקו החדש

בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח: לא שילמה את מלוא עמלת הצבירה בפוליסות פרופיל הקו החדש

לטענת התובעים, החברה ניצלה את המצב בו סוכני הביטוח אינם עוקבים ולעיתים אף אינם מסוגלים לעקוב באופן פרטני אחר העמלות המשולמות להם על ידה. התביעה היא בהיקף כ-148 מיליון שקל על פוליסות שהופקו לאחר ה-31 בדצמבר 2003

רוצים להמשיך לקרוא?