ייצוגית נגד מגדל  בטענה כי החברה לא קיבלה אישור כנדרש בדין לשיעור דמי הקימום שגבתה

ייצוגית נגד מגדל בטענה כי החברה לא קיבלה אישור כנדרש בדין לשיעור דמי הקימום שגבתה

לחלופין טוען התובע, כי הנוסחה שבה מגדל עושה שימוש לחישוב שיעור דמי הקימום, היא בלתי סבירה בעליל או לחילופי חילופין - מגדל מיישמת נוסחה זו באופן בלתי סביר בעליל. הנזק הכולל לחברי הקבוצה מוערך בהיקף של 346 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?