ייצוגית נגד מגדל: לא הגדירה מהו מוסד רפואי בפוליסות בריאות

ייצוגית נגד מגדל: לא הגדירה מהו מוסד רפואי בפוליסות בריאות

על פי התביעה, בפוליסה מובטח פיצוי על ימי אשפוז בבית חולים, אך לא מוסבר כי מדובר בבית חולים כללי בלבד, שאינו מוסד שיקומי, מוסד לבריאות הנפש, בית החלמה, בית הבראה או מוסד סיעודי. התובעת פוצתה על ימי האשפוז באסף הרופא, אך לא פוצתה עבור התקופה בה שהתה בבית החולים השיקומי בית לוינשטיין

רוצים להמשיך לקרוא?