ייצוגית נגד מנורה מבטחים: גבתה דמי ניהול מקסימליים בקרן הפנסיה הכללית ללא הסכמת החוסכים

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: גבתה דמי ניהול מקסימליים בקרן הפנסיה הכללית ללא הסכמת החוסכים

הבקשה הוגשה נגד החברה הבת מנורה מבטחים פנסיה וגמל ונוגעת לחוסכים שהעבירו הפקדות לקרן הפנסיה הכללית לאחר שחצו את תקרת ההפקדות בקרן המקיפה של מנורה מבטחים

רוצים להמשיך לקרוא?