ייצוגית נגד מנורה מבטחים: העלתה דמי הניהול בקופות הגמל לחיסכון הקטנות ללא הודעה מוקדמת

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: העלתה דמי הניהול בקופות הגמל לחיסכון הקטנות ללא הודעה מוקדמת

מצוין בבקשה, כי החל מה-1 בינואר 2016 הוענקה לחברות המנהלות האפשרות לעדכן את דמי הניהול מעמיתים שבחשבונם יתרה כוללת שאינה עולה על סכום של 8,000 שקל, שלא ימשכו את הכספים העומדים לרשותם - אולם ההעלאה האמורה הותנתה במתן הודעה מראש לעמית

רוצים להמשיך לקרוא?