ייצוגית  נגד מנורה מבטחים: מחייבת ברכישת כיסויים נוספים על ביטוח מקיף/צד ג' לרכב ללא הסכמה מפורשת

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: מחייבת ברכישת כיסויים נוספים על ביטוח מקיף/צד ג' לרכב ללא הסכמה מפורשת

בנוגע לאלו ממבוטחיה שתובעים לבטל את הכיסויים הנוספים, מנורה כמדיניות אינה מאפשרת להם לעשות כן, בניגוד להוראות הדין והרגולציה, מדובר בכתבי שירות של שירותי דרך וגרירה, כיסוי שמשות ועוד, הבקשה היא בהיקף מוערך של 661 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?