ייצוגית נגד מנורה מבטחים: מחריגה נזק של ירידת ערך הרכב לאחר תאונה שלא כדין

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: מחריגה נזק של ירידת ערך הרכב לאחר תאונה שלא כדין

לטענת המבקש, ההחרגה בפוליסה אינה חלה על ירידת ערך הרכב עקב התאונה, ועמדתה של מנורה, כאילו מכוח ההחרגה היא אינה נדרשת לפצות את מבוטחיה בגין ירידת הערך, אינה יכולה להתקבל. נטען בנוסף, כי ההחרגה היא תנאי מקפח בחוזה אחיד

רוצים להמשיך לקרוא?