ייצוגית נגד מנורה מבטחים: מייקרת את דמי הביטוח בניגוד לטבלת שינויי התעריפים

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: מייקרת את דמי הביטוח בניגוד לטבלת שינויי התעריפים

על סמך הערכה שמרנית, לפיה קבוצת התובעים כוללת 50 אלף מבוטחים ועל בסיס נזק ממוצע של 500 שקל למבוטח, סכום התביעה המצרפי אינו נמוך מ-25 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?