ייצוגית נגד עמיתים: מסרבת לשלם את מענק השנים העודפות ליורשים של העמיתים

ייצוגית נגד עמיתים: מסרבת לשלם את מענק השנים העודפות ליורשים של העמיתים

בחברה לניהול קרנות הפנסיה הוותיקות סבורים, כי אם הנפטר לא היה פנסיונר במועד פטירתו, יורשיו אינם זכאים לקבל את המענק. מענק עודף הוא הגמול המופרש לקרן ישנה לאחר שהעמית צבר את הזכאות המרבית לפנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?