ייצוגית נגד פספורטכארד והפניקס בטענה שתגמולי ביטוח ניתנו ללא ריבית ובשער מטבע לא נכון

ייצוגית נגד פספורטכארד והפניקס בטענה שתגמולי ביטוח ניתנו ללא ריבית ובשער מטבע לא נכון

עילת התביעה נוספת היא הטעיה והפרת חובת גילוי לעניין החיוב בדמי השתתפות עצמית ומגבלת אחריות המבטח בביטוח נסיעות בהרחבת ספורט חורף, במסגרת עלון המידע טרם התקשרות

רוצים להמשיך לקרוא?