ייצוגית נגד קרן הפנסיה מבטחים הישנה: אינה טורחת לברר אם מבוטחיה בחיים ואינה מיידעת את המוטבים על כסף המגיע להם

ייצוגית נגד קרן הפנסיה מבטחים הישנה: אינה טורחת לברר אם מבוטחיה בחיים ואינה מיידעת את המוטבים על כסף המגיע להם

במקרה של פטירה ידועה, מבטחים שולחת מכתב בודד ובאופן רגיל בלבד ללא בדיקה אם התקבל. בית הדין מתבקש להורות לקרן לפנות להנהלת בתי הדין הרבניים, משרדי חקירות, פרסומים פומביים ופנייה למאגרי מידע נוספים כדי לטייב את מאגר הנתונים שברשותה

רוצים להמשיך לקרוא?