ייצוגית נגד שבע חברות ביטוח ובנקים בטענה לגביית פרמיות ביטוח מיותרות מנוטלי משכנתה

ייצוגית נגד שבע חברות ביטוח ובנקים בטענה לגביית פרמיות ביטוח מיותרות מנוטלי משכנתה

התביעה הוגשה נגד חברות הביטוח הראל, הפניקס, ומנורה מבטחים וכנגד הבנקים מזרחי טפחות, לאומי, הפועלים ודיסקונט. בדברי ההסבר נכתב, כי בענף ביטוחי המשכנתה ישנה תופעה נפוצה, לפיה לאותה דירה עצמה מופקת בגין אותה תקופת ביטוח לא פוליסת ביטוח מבנה אחת, אלא שתיים ולעיתים אף שלוש או יותר

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 280 מיליוני שקל הוגשה נגד חברות הביטוח הראל, הפניקס, ומנורה מבטחים וכנגד הבנקים מזרחי טפחות, לאומי, הפועלים ודיסקונט. זאת, בטענה לגביית פרמיות ביטוח מיותרות מכל מי שנטל הלוואת משכנתה מאחד או יותר משלושת הבנקים האמורים ובוטח על ידי אחת או יותר מחברות הביטוח האמורות בפוליסת ביטוח מבנה, המהווה אחת מתוך שתי הפוליסות או יותר בקשר לאותו מבנה.

במבוא לבקשה שהגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי עניינה בגבייה ביתר בניגוד לדין של פרמיות ביטוח מיותרות בגין פוליסות ביטוח מיותרות שהופקו לבעל המבנה. זאת, למרות שבעת הפקתן הייתה כבר קיימת, בין אם אצל אותה חברת ביטוח ובין אם אצל חברת ביטוח אחרת, פוליסה אשר ביטחה את אותו מבנה ביחס לאותה תקופה. גבייה זו, נטען בבקשה, מתבצעת תוך הפרה בוטה של הוראות הדין מפורשות ואף תוך הטעייתם של המבוטחים.

בבקשה נאמר, כי מסתבר כי סוד גלוי הוא בין העוסקים בענף, כי בענף ביטוחי המשכנתה ישנה תופעה נפוצה, לפיה לאותה דירה עצמה מופקת בגין אותה תקופת ביטוח לא פוליסה אחת אלא שתיים, ולעיתים אף שלוש או יותר. לעיתים, טוענים המבקשים (שישה מבוטחים במספר), מדובר בשתי חברות ביטוח שונות המבטחות בגין אותה תקופה את אותה דירה, אך לעיתים מדובר באותה חברת ביטוח עצמה המפיקה עבור אותה דירה עצמה ואותו מבוטח עצמו שתי פוליסות המבטחות את המבנה במהלך אותה תקופה.

לתופעה מוזרה זו, נאמר בבקשה, אחראיות לא רק חברות הביטוח אלא גם הבנקים למשכנתאות שהם אלה שדורשים וכופים על הלווה לרכוש את פוליסת ביטוח המבנה והם המוטבים באותן הפוליסות. הבנקים, נטען עוד, הם גם אלה המחזיקים בפועל בידיהם את העתקי הפוליסות ומתייקים אותם בתיק הלקוח בארכיביהם.

בבקשה נאמר, כי מהתופעה המוזרה והמקוממת הזו נהנות כמובן בראש ובראשונה חברות הביטוח, המוכרות למבוטחים פוליסות נוספות ובכך מגדילות את סכומי הפרמיות הנגבים על ידן. עם זאת, גם הבנקים נהנים מתופעה זו, שכן ברבים מאוד מן המקרים מי שמפיק את חלקן של הפוליסות המיותרות הן סוכנויות ביטוח שבבעלות הבנקים.

בבקשה מצוין, כי כאשר מופקת הפוליסה על ידי סוכנויות חיתום כגון סוכנויות הבנקים, חלקה של הסוכנות בפרמיה הכוללת המשולמת על ידי המבוטח מגיע לאחוזים ניכרים.

בית המשפט מתבקש לחייב את חברות ביטוח והבנקים להשיב למבוטחים את סכומי הפרמיות העודפים שנגבו מהם שלא כדין, ובנוסף להורות להן לשנות את דרך פעולתן.

מטעם הגופים הנתבעים לא התקבלו תגובות לידיעה.