ייצוגית נגד 6 חברות פנסיה: לא מבהירות לעמיתים ללא שארים, שאין צורך בביטוח לסיכוני מוות

ייצוגית נגד 6 חברות פנסיה: לא מבהירות לעמיתים ללא שארים, שאין צורך בביטוח לסיכוני מוות

התביעה הוגשה נגד חברות הפנסיה של הראל, הפניקס, מגדל, מנורה מבטחים, כלל ביטוח ומיטב דש. בנוסף נטען, כי החברות הנתבעות אינן מבהירות, כי שנתיים לאחר מועד ההצטרפות יעברו העמיתים אוטומטית למסלול הכולל כיסוי לסיכוני מוות ויהיה עליהם להודיע שאינם מעוניינים בכך

רוצים להמשיך לקרוא?