כלל ביטוח הגישה תביעת שיבוב בסך 745 אלף שקל מחברות שייבאו או שיווקו מיקרוגל שגרם לשריפה

כלל ביטוח הגישה תביעת שיבוב בסך 745 אלף שקל מחברות שייבאו או שיווקו מיקרוגל שגרם לשריפה

נאמר בתביעה, כי בעת שבני הבית לא שהו בדירה, פרצה בה שריפה ונגרם לה נזק רב, מבדיקה שערכה כלל ביטוח עולה כי גורם השריפה נובע כתוצאה מכשל שהתחולל בלוח הפיקוד של מיקרוגל שנרכש כעשרה חודשים טרם האירוע, תגובת פ.ר. אלקטרוניקה והשקעות: אנחנו לא היבואנים ואיננו צד לתביעה. תגובת סמליין: נגיב בערכאות המשפטיות

כלל ביטוח הגישה לבית משפט השלום בפתח תקוה תביעת שיבוב בסך 745 אלף שקל נגד חברות פ.ר. אלקטרוניקה והשקעות (1999) מחדרה וסמליין מפתח תקוה. בתביעה נאמר, כי כלל ביטוח ביטחה דירה באור עקיבא בפוליסת "מבנה אגב משכנתא" וכי הנתבעת, חברת פ.ר. אלקטרוניקה והשקעות, היא היבואנית והמשווקת של מיקרוגל שגרם לנזקים נשוא תביעה זו, ואילו הנתבעת, חברת סמליין, היא היצרנית ו/או המזמינה את הייצור של מכשיר המיקרוגל האמור.

נאמר בתביעה, כי באחד הימים בחודש מאי אשתקד, בעת שבני הבית לא שהו בדירה, פרצה שריפה בדירה ונגרם לה נזק רב. מבדיקה שערכה כלל ביטוח עולה, כי גורם השריפה נובע כתוצאה מכשל שהתחולל בלוח הפיקוד של המיקרוגל, שנרכש כעשרה חודשים טרם האירוע.

לדברי כלל ביטוח, היא שילמה למבוטחת שלה, בעלת הדירה, תגמולי ביטוח בסך כ-730 אלף שקל  ונשאה בהוצאות שכר טרחת שמאי ומומחים, וכי כעת קמה לה הזכות לבוא בתביעת שיבוב כלפי האחראים לנזק אותו שילמה על פי זכות התחלוף המוקנית לה מכוח סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח.

לטענת כלל ביטוח, הנתבעות הן האחראיות לקרות האירוע ולתוצאותיו בשל מחדליהן ועל כן עליהן לפצות אותה.
תגובת מנכ"ל ובעלים של פ.ר. אלקטרוניקה והשקעות 1999, רפי אדרי: "כפי שכבר הודעתי והגבתי בעבר לבא כוחה של חברת הביטוח, הרי שפ.ר. אלקטרוניקה איננה היבואנית ומעולם לא ייבאה את  המיקרוגל נשוא העניין וכי החברה היבואנית הינה סמליין / מיניליין בע"מ ובוודאי שאינני אחראי כלל וכלל לאיכות וטיב המוצר המיובא על ידה. שאלות רלוונטיות יש להפנות לחברה היבואנית והמשווקת את המיקרוגלים תחת המותג סמסונג, אלינו הקמעונאים. כמובן שיש לבדוק את סוגיית התקלה לכאורה לעומקה בכל היבט אפשרי, ומשכך, עלי להבהיר שאינני צד לעניין זה כלל וכלל".

מחברת סמליין נמסר: "מדובר בתיק המתנהל בימים אלה בבית המשפט, נגיב בערכאות המשפטיות".