כלל ביטוח והפניקס ייפגשו אצל בורר כדי להסדיר את התביעות של מבוטחי קופת חולים מכבי

כלל ביטוח והפניקס ייפגשו אצל בורר כדי להסדיר את התביעות של מבוטחי קופת חולים מכבי

הבורר, שייקבע על ידי מכבי, יכריע בתביעות המבוטחים ויקבע איזו חברה נושאת באחריות המבוטחים שעברו במהלך המכרז בין כלל ביטוח להפניקס, הממונה על הביטוח: לא נסכים שמחלוקת בין שתי חברות תתקיים על חשבון המבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?