כלל ביטוח תשיב כסף למבוטחים בביטוח מנהלים לאחר שהחברה ביצעה שינויים חד-צדדיים בפוליסה

כלל ביטוח תשיב כסף למבוטחים בביטוח מנהלים לאחר שהחברה ביצעה שינויים חד-צדדיים בפוליסה

כך נקבע אתמול בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית, שאושר אתמול במחוזי, בתביעה נטען שכלל ביטוח מגדילה למבוטחים את רכיב הריסק על חשבון רכיב החיסכון ובכך פוגעת בחיסכון הפנסיוני של הלקוחות. החברה תשיב 80% מההפרש שנוצר

רוצים להמשיך לקרוא?