מבוטח בפוליסת בריאות קבוצתית תובע את הראל על כך שאינה מכסה הליך פונדקאות בחו"ל

מבוטח בפוליסת בריאות קבוצתית תובע את הראל על כך שאינה מכסה הליך פונדקאות בחו"ל

לטענת התובע, הראל הודיעה לו כי ההליך אינו מכוסה בפוליסת ביטוח הבריאות מאחר שלא קיימת לו בעיה בריאותית בגינה הוא נדרש לעבור הליך של פונדקאות, על פי התביעה, הפוליסה מכסה במפורש טיפולי הפריה ושירותי הפריה שבוצעו בחו"ל, לרבות השתלת ביציות, תרומת ביצית וכל ההוצאות הנלוות. מהראל נמסר כי החברה פעלה בהתאם לתנאי הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?