מכתב דחיית כיסוי, כתב הגנה ומה שביניהם

מכתב דחיית כיסוי, כתב הגנה ומה שביניהם

בית המשפט העליון שירטט בשבוע שעבר את הגבול בין שמירה על הנחיית הפיקוח לכלול את "מלוא הנימוקים והעילות לדחיית התביעה" במכתב הדחייה, לבין זכותה של המבטחת למתן פירוט נוסף בכתב הגנתה, וקיבל את עמדת המבטחת שיש להתיר הרחבה של הנטען במכתב הדחייה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה