מנורה מבטחים והאודן נתבעות לשלם הוצאות משפטיות לסטארקום ולשני דירקטורים שבוטחו אצלן

מנורה מבטחים והאודן נתבעות לשלם הוצאות משפטיות לסטארקום ולשני דירקטורים שבוטחו אצלן

נטען, כי רשלנות הנתבעות התבטאה בכך שהן לא ערכו את הבדיקות והבירורים המקיפים הנדרשים ביחס למשמעות התביעה נגד הדירקטורים והחברות הבנות של סטארקום, עוד נכתב בתביעה כי הנתבעות התרשלו באופן בו לא טיפלו בשיפוי נזקיה של סטארקום, ואף ניסו לסכל קבלת פיצוי על הנזקים

רוצים להמשיך לקרוא?