מנורה נתבעת לשלם לאחים חמאוי תגמולים בעקבות השמדת סחורה שהתקלקלה

מנורה נתבעת לשלם לאחים חמאוי תגמולים בעקבות השמדת סחורה שהתקלקלה

לטענת התובעת, מנורה חבה בתשלום מלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים כמי שביטחה אותה בשתי פוליסות תקפות. לדברי התובעת, טענתה של מנורה בדבר הפרה של דרישות המיגון שגויה ובוודאי אינה מהווה עילה לדחיית הכיסוי הביטוחי

רוצים להמשיך לקרוא?