מתי פטור של חברת ביטוח כלפי מבוטח "אשם", יחול גם ביחס למבוטחים ה"תמימים"?

מתי פטור של חברת ביטוח כלפי מבוטח "אשם", יחול גם ביחס למבוטחים ה"תמימים"?

בית המשפט העליון דן בשימוש בדוקטרינת "המבוטח התמים" בישראל, תחם אותה וקבע מבחנים להחלתה המצומצמת

רוצים להמשיך לקרוא?