נייר חדרה תוכל להמשיך ולנהל את תביעתה במקום החברה הבת שלה, שנרכשה על ידה

נייר חדרה תוכל להמשיך ולנהל את תביעתה במקום החברה הבת שלה, שנרכשה על ידה

נייר חדרה בע"מ נ' רשות הניקוז ואח' בעניינם של תגמולי ביטוח ששולמו על ידי המבטחת הזרהVIG לנייר חדרה - ניירות כתיבה והדפסה. נקבע, כי זכות התביעה עברה לנייר חדרה מהחברה הבת שלה - ניירות כתיבה והדפסה, באמצעות הסכם הרכישה ולא בוצע מסחור של זכות התביעה

רוצים להמשיך לקרוא?