סוכנות אריות עותרת נגד הפיקוח: מדוע מתעכב האישור של דב בקר כמנהל עסקים של הסוכנות?

סוכנות אריות עותרת נגד הפיקוח: מדוע מתעכב האישור של דב בקר כמנהל עסקים של הסוכנות?

במבוא לעתירה נאמר, כי עניינה הוא בהימנעות הרשות במשך שנה ושלושה חודשים מלקבל החלטה בבקשה לאישורו של בקר כמנהל עסקים בסוכנות אריות שהיא תאגיד ביטוח. רישיון הסוכן של אריות פקע ב-31 בדצמבר 2018 והיא אינה יכולה לעסוק בתיווך בביטוח, כי אין לה מנהל עסקים ורישיון מהרשות, וכל פניותיה כי תתקבל החלטה בעניין זה לא הועילו

רוצים להמשיך לקרוא?