סוכנות לב הדקל נתבעת לשלם 760 אלף שקל למועסק שלה בגין פיטורין שלא כדין ותשלום זכויותיו

סוכנות לב הדקל נתבעת לשלם 760 אלף שקל למועסק שלה בגין פיטורין שלא כדין ותשלום זכויותיו

לדברי התובע, לכל אורך תקופת עבודתו בשירות הנתבעת הוא לקח חלק בלתי נפרד מפעילויותיה ותכניותיה של הסוכנות, היה חשוף לתכניה המקצועיים ולמאגרי המידע שלה, והנתבעת ראתה בו חלק בלתי נפרד מהארגון והוא היה מזוהה כעובד שלה. הנתבעת טוענת, על פי כתב התביעה, כי מעולם לא התקיימו ביניהם יחסי עובד-מעביד והוא הועסק אצלה כקבלן עצמאי/נותן שירותים

רוצים להמשיך לקרוא?