סולקה הייצוגית נגד הראל, מגדל ואיילון על גביית פרמיה גבוהה בפוליסות ביטוח רכב לעובדי מדינה

סולקה הייצוגית נגד הראל, מגדל ואיילון על גביית פרמיה גבוהה בפוליסות ביטוח רכב לעובדי מדינה

בייצוגית נטען כי החברות שזכו במכרז החשב הכללי מתעלמות מעברם של המבוטחים, עו"ד רחלי קלקנר שמשכה את הייצוגית: הייצוגית שהוגשה גרמה לשינוי בחוקי המכרז של החשכ"ל

רוצים להמשיך לקרוא?