סלע קפיטל אינווסטמנט מבקשת להצהיר כי על מנורה מבטחים לשלם לה תגמולים אם תחויב בפסק דין

סלע קפיטל אינווסטמנט מבקשת להצהיר כי על מנורה מבטחים לשלם לה תגמולים אם תחויב בפסק דין

בתביעה נאמר, כי בשלב הבקשה לאישור התביעה הנגזרת מימנה מנורה מבטחים באופן מלא את הוצאות הייצוג של התובעת, אך דחתה את הכיסוי הביטוחי בגין תוצאות התביעה הנגזרת שעודנה מתנהלת, וכן בגין הוצאות הייצוג והוצאות המשפט בהליך זה

רוצים להמשיך לקרוא?