פס"ד: לא בכל מקרה חברת הביטוח יכולה לקזז חוב של מבוטח באופן אוטומטי

פס"ד: לא בכל מקרה חברת הביטוח יכולה לקזז חוב של מבוטח באופן אוטומטי

האם רשאית חברת הביטוח לשלול את קצבת הזקנה מהתובע מאחר שהתובע נטל הלוואות מהחברה ושיעבד את הכספים שהופקדו לזכותו?

רוצים להמשיך לקרוא?