פשרה בייצוגית נגד הראל: תפצה את עמיתי קרן הפנסיה הכללית שנגבו מהם דמי ניהול גבוהים מההסכם

פשרה בייצוגית נגד הראל: תפצה את עמיתי קרן הפנסיה הכללית שנגבו מהם דמי ניהול גבוהים מההסכם

על פי ההסכם, החברה תשלם כפיצוי סכום הנגזר מההפרש בדמי הניהול בין קרן הפנסיה המקיפה לכללית, הייצוגית הוגשה נגד הראל פנסיה וגמל בטענה שהחברה גבתה בקרן הפנסיה הכללית דמי ניהול בשיעור גבוה יותר מזה שבקרן הפנסיה המקיפה - מבלי ליידע את העמית

רוצים להמשיך לקרוא?