פשרה בייצוגית של 430 מיליון שקל נגד כלל ביטוח על אי תשלום הפרשי הצמדה וריבית

פשרה בייצוגית של 430 מיליון שקל נגד כלל ביטוח על אי תשלום הפרשי הצמדה וריבית

הפשרה הושגה לאחר שש שנים, הטענה נגד כלל ביטוח הייתה על כך שאינה מתחשבת בתוספת הפרשי הצמדה לסכום הביטוח בקרן פנסיה מקפת

רוצים להמשיך לקרוא?