פשרה: לקוח לשעבר של IBI יפצה אותה בכ-600 אלף שקל

פשרה: לקוח לשעבר של IBI יפצה אותה בכ-600 אלף שקל

סוחרים שבחרו לסחור דרך IBI בחודש פברואר 2018 גרמו לחריגה באשראי והפסדים של 35 מיליון שקל לחברה. הסכום בפשרה מהווה את כל הסכום אותו חייב הלקוח לחברה. החברה נוקטת בהליכים משפטיים דומים נגד שמונה סוחרים נוספים

אושר הסכם פשרה בין בית ההשקעות IBI לבין סוחר שסחר דרך חברה בת, IBI שירותי בורסה, וגרם לה להפסדים כתוצאה ממינוף וכניסה לחריגת אשראי. הסוחר ישלם ל-IBI כ-615 אלף שקל, שמהווים את מלוא החוב האישי של הסוחר לחברה.

הסכם הפשרה שאושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוא ההסכם הראשון של החברה בעוד היא נוקטת בהליכים משפטיים דומים אל מול שמונה לקוחות נוספים בגין אותן פעולות.

בפברואר 2018 הגישהIBI  שירותי בורסה לבית המשפט המחוזי תביעה כנגד תשעה נתבעים, אשר ביצעו באותו החודש פעולות ממונפות באופציות בחו"ל ומדד VIX (מדד הפחד). בעקבות הפעולות הללו, נכנסו המשקיעים לגירעונות וחריגת אשראי שנוכו מחשבון החברה.

על פי הדיווח שלIBI  באותם ימים, בבדיקה ראשונית הנזק שנוצר מחריגת האשראי של הלקוחות הסתכם בכ-43.5 מיליון שקל. לאחר מספר ימים הורידה החברה את הערכות הנזק לכדי 35.5 מיליון שקל, שהיוו 17.7% מההון העצמי של החברה.

על פי ההסכמות אליהן הגיעהIBI  שירותי בורסה עם הלקוח, ההחזר ישולם בפריסה של תשלומים כמפורט בהסדר.