קוש קוש אחזקות תובעת תגמולים ממגדל לאחר שבקשתה לפיצוי על נזקי הצפה נדחתה

קוש קוש אחזקות תובעת תגמולים ממגדל לאחר שבקשתה לפיצוי על נזקי הצפה נדחתה

לדברי התובעת, עיכוב תשובתה של מגדל והימנעותה מלשלם לה את תגמולי הביטוח המגיעים לה על פי הפוליסה, החמירו את נזקיה וגרמו לה בסופו של דבר להפסיק להפעיל את העסק

רוצים להמשיך לקרוא?