רוזנפלד נגד צפריר בבית הדין הארצי של הלשכה: מבקש לדחות את הדיון בשינויי התקנון

רוזנפלד נגד צפריר בבית הדין הארצי של הלשכה: מבקש לדחות את הדיון בשינויי התקנון

אורי צפריר, יו"ר ועדת התקנון: מוטב שהנשיא יעסוק בפרנסת הסוכנים. הוועדה קיבלה את ההסתייגויות של הנשיא, עם חלקן הסכימה ואת חלקן דחתה

רוצים להמשיך לקרוא?