שירביט נתבעת לשלם 200 אלף דולר בביטוח נסיעות לחו"ל וטוענת שעליה לשלם 20 אלף ומדובר בטעות סופר

שירביט נתבעת לשלם 200 אלף דולר בביטוח נסיעות לחו"ל וטוענת שעליה לשלם 20 אלף ומדובר בטעות סופר

לטענת התובעת, אמו של המבוטח שנהרג, בזמן אמת לא נפלה כל טעות, ובעת רכישת הפוליסה הוצג מצג מפורש על ידי שלוח מורשה של שירביט, לפיו הכיסוי למקרה מוות עומד על 200 אלף דולר * לטענת שירביט, עקב טעות סופר נרשם גבול האחריות מוטעה והסכום הנכון הוא 20 אלף דולר, כפי שהיה מאז ומעולם, כפי שאושר על ידי הפיקוח וכפי שמפורסם באתר החברה

רוצים להמשיך לקרוא?