שירביט נתבעת על ידי סוכנות המעיין בטענה שלא שולמו לה מלוא העמלות על פי ההסכם ביניהן

שירביט נתבעת על ידי סוכנות המעיין בטענה שלא שולמו לה מלוא העמלות על פי ההסכם ביניהן

בתביעה נאמר, כי במענה למכתבה מ-2014, טענה שירביט כי בין הצדדים ישנו הסכם חדש. לטענת התובעת, היא לא חתמה ואינה חתומה על הסכם אחר חוץ מהסכם העבודה מנובמבר 2006 ולא הסכימה ולו במשתמע לביטולו של ההסכם האמור או לשינוי בתנאיו

רוצים להמשיך לקרוא?