תנית פטור והגנת הסתכנות מרצון בתחום הספורט האתגרי

תנית פטור והגנת הסתכנות מרצון בתחום הספורט האתגרי

בית המשפט המחוזי ביטל פסק דין של בית משפט השלום, שהשית על חברה העוסקת בצניחה חופשית אחריות בנזיקין כלפי תובע (עורך דין במקצועו) שטען כי נחבל בגבו במהלך נחיתה מצניחת היכרות

רוצים להמשיך לקרוא?