IBI דורשת שיפוי מהלמן אלדובי בעקבות שתי תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד החברה

IBI דורשת שיפוי מהלמן אלדובי בעקבות שתי תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד החברה

המיזוג בין שתי חברות הגמל הושלם ב-1 ביולי 2018, בחודש מאי הוגשו ייצוגיות נגד הלמן אלדובי בנושא העברת כספים במסגרת הליכי גבייה שלא כדין ונגד חבות מס גבוהה מדי בקרנות ההשתלמות

רוצים להמשיך לקרוא?