אגודת האקטוארים מתריעה: הפסדים למבטחי המשנה בעידן הקורונה עשויים לגרום להם לצמצם פעילות בישראל

אגודת האקטוארים מתריעה: הפסדים למבטחי המשנה בעידן הקורונה עשויים לגרום להם לצמצם פעילות בישראל

ממצאי ועדת הקורונה באגודת האקטוארים: מוצרי ביטוח חיים וא.כ.ע. עשויים לעבור תהפוכות כתוצאה משינויים במדיניות העסקית של מבטחי משנה ודרישות החיתום שלהם. האטרקטיביות של ביטוח נכות תעסוקתית בקרנות פנסיה לעומת ביטוח א.כ.ע בחברות הביטוח צפויה להתגבר עקב פערי התמחור

רוצים להמשיך לקרוא?