אושרה הוראת שעה: עצמאיים יוכלו למשוך מקרן הפנסיה 7,500 שקל בחודש ללא מס וללא פגיעה בזכויות הביטוח

אושרה הוראת שעה: עצמאיים יוכלו למשוך מקרן הפנסיה 7,500 שקל בחודש ללא מס וללא פגיעה בזכויות הביטוח

כל עצמאי שחייב בהפקדה והפקיד במשך שנתיים, בהתאם לתנאים שבחוק ובתנאי שסגר את תיק העוסק או שהעסק שלו היה סגור במגבלות הקורונה לחודש לפחות, יוכל למשוך כסף בפטור ממס

רוצים להמשיך לקרוא?