אושר החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים; יכנס לתוקף בינואר 2022

אושר החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים; יכנס לתוקף בינואר 2022

גיל הפרישה לנשים יועלה מגיל 62 לגיל 65, בתהליך שיימשך על פני 11 שנים. העלות הכוללת של הכלים שגובשו בחוק היא כמיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה