אחוזות החוף תקיים מכרז למתן שירות ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

אחוזות החוף תקיים מכרז למתן שירות ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

לנדוי יועצים לניהול סיכונים ולביטוח העניקה את השירות לחברה בשלוש השנים האחרונות מאז 2015 ותסיים את חוזה השירות בסוף 2018

רוצים להמשיך לקרוא?