אייל פז במכתב לממונה: אפשר הקלות בהוראות הפיקוח על רקע המשבר ההולך ומחריף

אייל פז במכתב לממונה: אפשר הקלות בהוראות הפיקוח על רקע המשבר ההולך ומחריף

בלשכה מציינים כי מדובר בתקופה עם עומס פניות רב, במקביל חל צמצום במצבת כוח האדם, המשפיע על יכולת המענה והשירות של היצרנים וסוכני הביטוח

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח, אייל פז, פנה ביום חמישי שעבר לממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת בבקשה להקלות בהוראות הפיקוח ונהלי עבודה על רקע משבר הקורונה ההולך ומחריף.

במכתבו לממונה ציין פז שבעה מקרים הדורשים התייחסות מיוחדת באשר להוראות הממונה. זאת, לאור העובדה שהמשבר גורם למספר חסר תקדים של פניות מבוטחים שכירים ועצמאים לסוכני הביטוח, אולם במקביל חל צמצום ביכולת המענה והשירות של היצרנים וסוכני הביטוח.

ראשית מציין פז, כי לצורך הגנה על הכיסוי הביטוחי ושמירה על רצף הזכויות של עובדים שהופסקה עבודתם, יש לבצע להם ריסק זמני. לפיכך פז מבקש שיבוצע מהלך "ברירת מחדל" לטיפול במקרי חל"ת ועזיבות עבודה כדלקמן:

* היצרנים יקבלו רשימות אקסל לגבי העובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת ויעבירו בהתאם את התוכנית הפנסיונית למצב ריסק זמני.

* היצרנים ישלחו לאותם מבוטחים מכתב ו/או הודעה בו הם מציינים את השינוי שחל, משמעותו, התקופה המקסימלית במצב זה למבוטח, תוך הדגש כי על המבוטח לפנות לבעל הרישיון ו/או הגוף המוסדי להסדר הריסק הזמני מעבר לתקופה של שלושה חודשים בביטוחי המנהלים ובקרנות הפנסיה של חמישה חודשים.

* עבור מעסיקים אשר מדווחים באמצעות ממשק מעסיקים, באפשרות הגוף המוסדי לקבל אינדיקציה על עזיבות עבודה וחל"ת ולפעול באופן דומה.

* עבור עצמאיים הפונים לסוכן הביטוח להעברת התוכנית הפנסיונית שלהם לריסק זמני, יש לאפשר לבעל הרישיון הגשת מסמך או בקשה בכתב ללא מסמך ההנמקה או לחלופיןסיכום שיחה.

באשר למצב של הקטנת שכר, בלשכה מציעים כי לתקופה של חמישה חודשים החל מהקטנת השכר, ישמרו חברות הביטוח על סכומי הביטוח המקוריים שהיו ערב הקטנת השכר. הם מבקשים כי הוראה זו תחול רטרואקטיבית, שכן כל יום מצטרפים למעגל זה אלפי עובדים שמוקטן שכרם.

הסעיף השלישי במסמך נוגע לשינוי מסלולי השקעה במוצרים פנסיוניים ופרט. בלשכה מציינים כי חלק מהמבוטחים הנמצאים קרוב לגיל הפרישה עלולים לגלות באיחור כי לא ביצעו שינוי במסלולי ההשקעה למסלול מותאם לגיל. בנוסף, בשל העומס האדיר לביצוע שינוי מסלולים, השינויים מתבצעים באיחור רב ולמבוטחים נגרם הפסד כבד. לפיכך הם מציעים כי:

* במוצרים פנסיוניים, מבוטחים אשר יפנו לסוכן הביטוח לביצוע השינוי כאמור יוכלו לעשות זאת ללא מסמך הנמקה.

* חברות הביטוח יונחו על ידי רשות שוק ההון לביצוע שינויים כאמור על פי הערך בתאריך בו חתם המבוטח על טופס השינויים, או לחלופין ביום בו ביקש לבצע את השינוי באתר הגוף המוסדי.

לדברי פז, לנוכח המצב בו עשרות אלפי מבוטחים הוצאו לחל"ת, פוטרו או ששכרם הוקטן, אין לסוכן הביטוח את היכולת לעמוד בהוראות למתן מענה סביר בהתאם לסעיף 5 בחוזר שרות סוכנים ויועצים 2018-10-3: "לא יראו בבעל רישיון שלא פעל כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ו) כמי שהפר הוראות חוזר זה אם פעל בנסיבות מיוחדות ופרקי הזמן בהם ניתן השירות היו סבירים בנסיבות העניין". לפיכך, בלשכה מבקשים מהממונה שהרשות תאשר כי מדובר בנסיבות מיוחדות כאמור לפרק זמן של 90 יום.

בסעיף החמישי מבקשים בלשכה לאפשר אי קיום חובת מסמך ההנמקה, אשר זמן תהליך ביצועו אינו אפשרי ויותיר אלפים ללא מענה וטיפול בשמירה על הכיסוי הביטוחי וזכויותיהם.

הסעיף השישי במכתב מתייחס לכך שיש לאפשר לעצמאי מעבר לריסק זמני באמצעות הליך מקוצר, מכיוון שרבים מהם פונים לעצירת ההפקדות בתוכניות הפנסיוניות, וכל בקשה דורשת מסמכים והנמקות.

לבסוף מציין פז, כי בנסיבות הקיימות, קיום פגישה פיזית עם מבוטח המעוניין בבדיקת התיק הפנסיוני והביטוחי, הוא בלתי אפשרי. על מנת לאפשר המשך התנהלות תקין בשוק הביטוח, הן עבור ציבור האזרחים והן עבור סוכן הביטוח המתקשה לפעול ולקיים עסק פעיל לנוכח הוראות משרד הבריאות, יש לבטל הדרישה הקיימת בסעיף 3(ד) בחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון לעת עתה.