אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה: משרד האוצר צריך לבחור במדיניות בה לפורשים תהיה יציבות כמעט מלאה על 100% מהכנסת הפנסיונר

אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה: משרד האוצר צריך לבחור במדיניות בה לפורשים תהיה יציבות כמעט מלאה על 100% מהכנסת הפנסיונר

פז לפוליסה: ויתור לחלוטין על האג"ח המיועדות תוך הבטחה עתידית להשגת ריבית מינימום עלולה לזעזע את מערכת השיקולים בחיסכון ארוך טווח ואף להעמיק את חוסר השוויון בין מוצרי החיסכון הפנסיוני בזמן פרישה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה