ארבעה מסלולים והרחבת הפוליסה ללא העלאת פרמיה: כך נראה המכרז לביטוח אחריות מקצועית של לשכת עורכי הדין

ארבעה מסלולים והרחבת הפוליסה ללא העלאת פרמיה: כך נראה המכרז לביטוח אחריות מקצועית של לשכת עורכי הדין

במכרז זכתה קבוצת מדנס כאשר המבטחת היא מנורה מבטחים

מכרז ביטוח האחריות המקצועית של לשכת עורכי הדין, בו זכו לאחרונה קבוצת מדנס ומנורה מבטחים ושנכנס לאחרונה (ינואר 2021) לתוקף, כלל השנה מנגנון ייחודי שנועד לאפשר לכל עורך דין להתאים לעצמו את הכיסוי הביטוחי המתאים לו בצורה הטובה ביותר.

על רקע התקשחות שוק הביטוח בכלל, ותחום ביטוח אחריות מקצועית בפרט, גובש במסגרת המכרז מודל בו הוצעו לעורכי הדין ארבעה מסלולי ביטוח, כאשר ניתן לבחור גבול אחריות בסיסי או מורחב והשתתפות עצמית בסיסית או מופחתת (סך הכול ארבע אפשרויות). חברות הביטוח שנגשו למכרז היו צריכות לתמחר בנפרד כל מסלול. עם קבלת ההצעות, נקבע לכל מציעה ציון משוקלל, שחושב על פי משקולות שמשקפות את העדפות עורכי הדין ביחס למסלולים.

המכרז נערך כך שהמציעות (חברות הביטוח) קיבלו את הפוליסה הקודמת, והוצע להן לשפר את הפוליסה ולקבוע מחיר. כך מנורה מבטחים, שהציעה מספר שיפורים בפוליסה ללא שינוי מהותי במחיר (על פי שקלול ארבעת מסלולי הביטוח) – זכתה במכרז, כאמור באמצעות קבוצת מדנס. משרד יועצי הביטוח RFC בראשות עו"ד רועי פרידמן שימש כיועץ ללשכת עורכי הדין בהליך המדובר.

אוהד מדנס, מנכ"ל קבוצת מדנס: "לאחר משא ומתן מאומץ, אני שמח שלשכת עורכי הדין בחרו במדנס כסוכנות הביטוח המלווה. במכרז רחב היקף ומורכב מהסוג הזה נדרשים מקצועיות וניסיון ומבחינתנו זה המשך טבעי לתחומי ההתמחות של הקבוצה".