בדרך להעלאת תעריפי ביטוח החובה? שיעור ההעברה מפרמיות ביטוח החובה לקופות החולים עלה מ-9.4% ל-12.66%

בדרך להעלאת תעריפי ביטוח החובה? שיעור ההעברה מפרמיות ביטוח החובה לקופות החולים עלה מ-9.4% ל-12.66%

ההעברה לקופות חולים אינה מתבצעת מהפרמיה נטו שמהווה את רכיב הסיכון, אלא גם מהדמים (16.25%). כלומר: על פרמיה נטו בסך 100 שקל ישלם כעת המבוטח סכום של כ-132 שקל (לעומת כ-128 שקל) – גידול של כ-3%, שיחייב העלאת תעריפים בביטוח החובה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה