בהמשך להנחיות משרד הבריאות: הכשרה מוציאה לחל"ת חלק מעובדי החברה ועוברת למתכונת פעילות חירום

בהמשך להנחיות משרד הבריאות: הכשרה מוציאה לחל"ת חלק מעובדי החברה ועוברת למתכונת פעילות חירום

עובדים שיצאו לחל"ת יקבלו מענק של 4,000 שקלים לפני חג הפסח, מתבצעות מדידות חום לכלל עובדי החברה שמגיעים בכל בוקר למשרד. החל מאפריל, כלל העובדים הנותרים, כולל נושאי המשרה והמנכ"ל, יעברו למתכונת עבודה בהיקף משרה של כ-80%

רוצים להמשיך לקרוא?