ביטוח הדירקטורים של דלק עבר ל-AON ישראל

ביטוח הדירקטורים של דלק עבר ל-AON ישראל

עד כה ביטוח נושאי המשרה של דלק נערך על ידי הפניקס, איאון ישראל לפוליסה: איאון נענתה לבקשת דלק והצליחה להעמיד בתוך ימים ספורים פתרון ביטוחי מקצועי ומקיף התואם לצרכי החברה

רוצים להמשיך לקרוא?