בית הדין קיבל את עתירת נשיא הלשכה: המועצה לא תחליט על נושאים שנוגעים לוועדת הכספים

בית הדין קיבל את עתירת נשיא הלשכה: המועצה לא תחליט על נושאים שנוגעים לוועדת הכספים

טרם קבלת החלטה בעתירה, הודיע יו"ר המועצה מקסים דרעי שלא להעלות את מועמדותו של מאיר רוטברג ליו״ר ועדת כספים

רוצים להמשיך לקרוא?