על סף פיצוץ: בית הדין של הלשכה הוציא צו מניעה וביטל את האסיפה הכללית שכונסה לשינוי התקנון

על סף פיצוץ: בית הדין של הלשכה הוציא צו מניעה וביטל את האסיפה הכללית שכונסה לשינוי התקנון

העתירה של רוזנפלד הוגשה בעקבות כוונתו של צפריר לשנות את תקנון הלשכה. אורי צפריר: ההחלטה של בית הדין ניתנה בחוסר סמכות. מקסים דרעי: ישיבת המועצה והאסיפה הכללית יתקיימו כמתוכנן

רוצים להמשיך לקרוא?