תמריצים לשוק ההון: רשות שוק ההון יוצאת בשורת הקלות למוסדיים במדיניות ההשקעה

תמריצים לשוק ההון: רשות שוק ההון יוצאת בשורת הקלות למוסדיים במדיניות ההשקעה

על מנת להגביר את ההשקעה באג"ח: תותר השקעה של עד 49% בסדרה של חברה, בשוק המניות: תותר השקעה בכל מניות המוסדיים עד ל- 7.5% ואפשרות להטיל הוצאות ישירות על העמיתים גם בהשקעה בתעודות סל בארץ. בנוסף, הרשות שוקלת לבטל את מסקנות ועדת חודק

רוצים להמשיך לקרוא?